Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Daarom volgt hier een privacy verklaring:

Van jouw behandeling leg ik een dossier aan. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens uit onderzoek en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw explicite toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb als enige therapeut toegang tot de medische gegevens in het dossier en houd me aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend en alleen na jouw expliciete toestemming:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • voor het gebruik door een waarnemende therapeut, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor anoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • datum van de behandeling;
 • korte omschrijving van de behandeling:
 • kosten van het consult.

Jouw gegevens blijven in het cliëntendossier, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Praktijk Verboom

 • Natascha Verboom

  • Coaching
  • Hypnotherapie
  • Psychosociale therapie

  E-mail: info@praktijkverboom.nl

  Tel: 06 – 1404 6525

 • Praktijkadres

  Puntmosstraat 69
  1441 LJ Purmerend
  (Bekijk in Google Maps)


  Social Media